Blogg gratis Logga in
Som många vet
aasverige | 22 Jul, 2008, 17:15 | Huvudkategori | (467 Reads)
Som många vet har jag hjälpt många, och gör så fortfarande. Men tyvärr är det många gånger så att den man hjälper flyttar över hela sin börda på mig. Man bryr sig inte utan skickar sina inkassokrav till mig utan att kontakta mig, som om jag skulle ta över allt ansvaret och lösa deras problem utan att de själva behöver göra något. Detta vill jag inte åta mig. Om jag skall hjälpa någon måste han/hon vara delaktig och själv stå för den skriftväxling som behövs till olika borgenärer. Tips och råd kan jag ge per telefon och många andra med mig, men skriva måste ni själva. Jag har inte tid att skriva åt alla som kontaktar mig.

Sedan är det tyvärr så att många ber om råd, men följer dem inte. Man hämtar ut rekommenderade brev gällande preskriberade skulder eller så skriver man på delgivningskvitton. Några kontaktar inte mig personligen utan genom en vän. Det funkar inte om all kontakt skall ske genom tredje person. Dessutom tar det för lång tid då svar oftast skall inlämnas med kort varsel.

Så jag kommer att hålla igen året ut eftersom jag är upptagen av Amskurs, men telefonsamtal kan jag ta
Trackback URL: http://www.bloggsite.se/trackback.php?id=13728

Om: